Women in Tech: Detta gör IT-branschen attraktiv för kvinnor

LEAD: Varför finns det fortfarande ett fåtal kvinnor på IT-jobb 2019?

Sabrina of Nessen: Teknik tillhör i sig inte de ”vanligtvis kvinnliga” intressena, jag skulle inte underskatta påverkan från skolan och hemmet. Som regel uppmuntras flickor knappast att ta ”vanligtvis manliga” jobb. Sammantaget saknas dagens rollmodeller i det dagliga IT-arbetet.

LEAD: Förhindrar fördomar kvinnor från att anställa typiska ”mäns jobb”?

Från Nessen: Tja, kvinnor fördömer ofta män, till exempel för sin förmåga att presentera med stolthet och övertygelse ett arbetsresultat, även om det inte är mogen eller fullständig. Däremot har kvinnor tenderat att införa för hög kvalitet. Och undvik den undertryckande situationen och konkurrensen genom att undvika vissa branscher eller yrken.

LEAD: Vad skulle behöva förändras i branschen för att göra det intressant för kvinnor?

Från Nessen: Branschen har ännu inte lyckats göra IT-jobb för kvinnor intressanta. Denna aspekt måste först tränga igenom företagens medvetande. En viktig roll spelas av nätverk och förebilder. I slutändan börjar det dock redan med formuleringen av attraktiva jobbannonser.

display

LEAD: Du är den första kvinnan i afb-styrelsen i över 20 år. Är det något du är stolt över?

Från Nessen: Jag växte upp inom manliga domäner, så det är inget speciellt för mig. Vi arbetar med människor från alla kontinenter och åldrar. Det finns ingen rädsla för kontakt eller känslighet. I vardagen har personligheten mycket vikt, men lite utrymme i beslutsfattandet. Då räknas bara resultatet. Jag är stolt över det.

LEAD: Handlar du annorlunda än männen i styrelsen eller finns det inga skillnader?

Från Nessen: Jag skulle aldrig säga att kvinnor totalt sett är de bättre cheferna. Men när det gäller talang märks det att det tenderar att vara lättare för oss att få tillgång till människors känslomässiga nivå. Emotionell intelligens är å andra sidan en väsentlig egenskap hos framgångsrika ledare, särskilt i tider med ”Nytt arbete”.

Du kanske också är intresserad av detta: Chiara Oliva, VD för uppstarten OutOfOffice, i en intervju

LEAD: Känner du som en kvinna i företagsledaren ett slags socialt ansvar?

Från Nessen: I grund och botten är hållbarhet en av mina kärnvärden. Detta går från ekologiska aspekter till transparent kommunikation i ögonhöjd. I spetsen för ett företag vill jag anta och leva upp till det sociala ansvaret.

Och samtidigt bör alla människor använda sina respektive inflytande sfärer för att forma morgondagens samhälle. Att hålla sig i bakgrunden och tänka på sig själv skapar bara utrymme för destruktiva krafter.

LEAD: Vad tycker du om socialt motiverad hjälp för kvinnor i jobbet, till exempel kvinnokvoten?

Från Nessen: Under många år tror jag att enastående prestanda ensam, oavsett kön, leder till framgång. Tyvärr talar fakta ett annat språk, åtminstone när jag antar en lika fördelad vilja och förmåga att prestera.

Däremot är nykterande kvoter på högre nivåer av ledarskap, inte minst i verkställande eller tillsynsnämnderna. Uppenbarligen finns det fortfarande mekanismer som leder till denna negativa förskjutning för kvinnor.

Du kanske också är intresserad av detta: ”Kvinnor måste göra mer”

Nessen
Sabrina von Nessen är CFO på afb, ett München-baserat mjukvaru- och konsultföretag för finans- och tjänsteleverantörer och har åtagit sig att locka fler kvinnor inom IT-yrken. (Bild: Christian Wiendl)

LEAD: Vad bedömer du? Står kvinnor ofta i vägen för att uppnå sina karriärmål?

Från Nessen: Trots den höga utvecklingen i vårt samhälle tycker jag tyvärr fortfarande att både män och kvinnor gör sina karriärval av fel skäl.

Ofta övertas påverkan och trosuppfattningar om familj eller vänskrets utan reflektion. Eller överklagandet av makt, status och pengar är bara för stort. Jag uppmuntrar dig att förstå ett jobb oftare än kallelse. Då kan objektivt befintliga eller subjektivt upplevda hinder övervinnas atletiskt.

LEAD: I vilken utsträckning spelar balans mellan arbetsliv och liv en roll?

Från Nessen: Familj och arbete är ännu inte lätt för kvinnor att förena. Det saknas fortfarande sociala och juridiska ramvillkor. Framför allt hindrar fortfarande inkräktade åsikter och fördröjda tankemönster kvinnor i en konsekvent strävan efter en självbestämd karriär.

LEAD: Du är involverad i kvinnornätverk. Varför och vad vill du uppnå med det?

Från Nessen: Jag har kommit fram till att utmärkta prestationer uppenbarligen inte är tillräckliga för att överföra jämställdheten mellan världens befolkning till verkställande nivåer. Uppenbarligen finns det nackdelar för kvinnor.

Jag vill påpeka detta åt mitt engagemang och hjälpa till att eliminera det. När människor konsekvent strävar efter sin passion kan stora saker hända. Men så länge fördomar blockerar vägen, vill jag engagera mig.

Bly 4 Cta 1200X1200 V3 juli 008

Philipp Kalweit är den mest eftertraktade hackaren i Tyskland – och därför är han redan på Forbes ”30 under 30” -lista vid 18 års ålder. Varför vi avslutar vårt lösenordsmoln direkt efter intervjun läser du i den aktuella LEAD Bookazine 2/2019!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *