AI-system: Skydd mot förvrängda algoritmer är en konkurrensfördel

Teknologisk utveckling främjar välstånd och välbefinnande utöver väsentlighet. Global bruttonationalprodukt är 23 gånger högre än före den första industriella revolutionen, livslängden har stigit 245 procent och arbetstiden har fallit 49 procent. Men den tekniska utvecklingen ....

Continue reading