Business Travel 2.0: Business Mobility for Generation Y

Den progressiva digitaliseringen förändrar såväl arbetsvärlden som vår rörlighet. Den online-påverkade ”Netflix-generationen” under 30-årsåldern har en ny självbild av båda. Detta kräver en omprövning i företag som i allt högre grad måste konkurrera om sina digitala barn.

Mobiliteten är upp och ner – företagen stannar

Rörligheten förändras och kommer att grundligt och hållbart förändra vårt sätt att resa. Idag finns det fler och fler mobilitetslösningar – nästan varje dag kommer nya leverantörer ut på marknaden. Ett aktuellt exempel är den elektriska skoter som redan format gatubildet i stora städer efter bara några veckor. Bildelningserbjudanden har den största populariteten idag. Antalet användare har ökat 20 gånger de senaste 10 åren till över 2 miljoner under 2018, ytterligare 9 miljoner är intresserade av att dela bilar.

Den klassiska bilen minskar i motsvarande grad. Inte bara som en statussymbol. Många unga stadsbor väljer medvetet emot det. Brist på parkeringsplats, trängsel och tillhörande stress på vägen gör att bilen alltmer sällan är den snabbaste och bästa lösningen för vägen från A till B erbjuder. Detta gäller både privat och professionell rörlighet, särskilt för anställda som reser mycket för arbete.

display

Däremot litar företagen mest på den traditionella företagsbilen som den enda mobilitetslösningen och incitamentet i lönepaketet. Men om det lämnas oanvändt utanför dörren och den anställde föredrar att använda bildelning eller alternativ kollektivtrafik varje månadskort, planeras leveransen efter behov. Här måste företag tänka om på ett modernt sätt.

Du kanske också är intresserad av detta: E-Scooter: Nu kör vi av

Generation Y och världen av nytt arbete

Samtidigt förändras arbetsvärlden också. Idag talar vi om Work 4.0 eller ”New Work”. Det blir mer och mer digitalt och mer individualiserat. Generationen Netflix är krävande, identifieringen med företaget och arbetet är tydligt i förgrunden. De förväntar sig möjligheter till personlig utveckling, en karriärutveckling med intressanta utmaningar och betraktar en balanserad balans mellan arbetsliv och liv som en förutsättning. I tider med ökande kompetensbrist måste företag anpassa sig till dessa förändrade behov. Först då kan de tävla om arbetsgivarens attraktivitet.

De nya kraven på arbetsvärlden påverkar också hur dessa anställda reser för företag eller reser dagen för att arbeta. Flexibilitet och självbestämmande är helt klart fokus. Samtidigt får hållbarhet och klimatskydd såväl som personlig erfarenhet betydelse. Nya trender dyker upp, till exempel den ökande kopplingen mellan professionella och affärsresor, den så kallade ”Bleisure”. Således spelar den individuella mobilitetsdesignen en central roll.

Nya rörlighetskoncept ersätter bilens kärlek

Men det som för länge sedan har kommit i vardagen och tas för givet av den yngre generationen återspeglas inte i större företag, eller bara delvis. Den behöver uppdaterade mobilitetskoncept som gör det möjligt för anställda att anpassa sin affärsmobilitet till sina individuella behov. De bör främja användningen av smarta och hållbara lösningar och därmed minska biltrafiken och det resulterande koldioxidavtrycket.

Ett sådant koncept erbjuder mobilitetsbudgeten: istället för en enhetlig lösning med en fast företagsbil får de anställda en flexibel budget. Inom detta kan de individuellt bestämma vilka byggstenar som passar bäst och ändra distributionen i fördefinierade perioder. Oavsett om det dagliga vägen till kontoret, då och då för ett affärsmöte eller en affärsresa utomlands. Oavsett om du föredrar bildelning, tåget, Uber, MOIA-taxi, e-cykel eller e-scooter. De anställda väljer transportmedel för att passa deras nuvarande behov. Om budgeten ibland inte utnyttjas fullt ut, till exempel på grund av semester eller sjukfrånvaro, kan den också användas privat av anställda utan att försvinna. Kända företag som SAP, KfW Bank, BCG eller A.T. Kerney använder redan mobilitetsbudgeten för sina anställda och tar i allt högre grad ut företagets bil. Sist men inte minst ger mobilitetsbudgeten en integrerad del av lönepaketet ett effektivt incitament för anställda.

Du kanske också är intresserad av detta: Gå med: Tillsammans och digitalt för framtidens rörlighet

Affärsresa 2.0 – flexibel, digital och hållbar

Business travel 2.0 inkluderar aktuell mobilitet för online-generationen – flexibel, individuellt anpassad och med målet att effektiv och samtidigt hållbar resursanvändning och vår miljö ska användas. Rätt mobilitetslösning bokas bäst snabbt via app. Det får inte komma till mediebrottet. Om du har FreeNow, Tier och Airbnb på din telefon vill du fortfarande använda dem. Och installera inte ytterligare appar.

slutsats:

Företag bör överväga hur man skapar en optimal affärsmiljö för sina anställda som kan göra dem till en viktig möjlighet för varumärken för arbetsgivare.

Michael Holdkamp har ledat Expert Travel Group i 16 år, som har varit verksamt under varumärket baldaja Businesstravel sedan 2016.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *