Studie av kock: Användarupplevelse möter psykologi

Hur kommer du till botten av något så flyktigt och medvetslöst som användarbeslut, när användare själva ofta inte kan sätta ord på varför de gjorde det här eller det klicket? ”Du kan inte fråga användare direkt om upplevelsen eller motivation, du måste agera indirekt,” säger Sebastian Buggert, en psykolog och en styrelseledamot i Rheingold. Detta gäller särskilt ett ämne som matlagning, som är psykologiskt mycket komplicerat.

Också ur UX-perspektiv är det ett ämne som enligt Katharina Ernst är mycket personligt och känslomässigt laddat. ”Det finns inte bara en tydlig användarresa eller konvertering som med andra produkter, vilket vanligtvis är mycket arbete med produktutveckling”, säger Ernst, UX-forskare på Chefkoch GmbH.

Matlagningsresan på leden

För studien undersöktes riktiga matlagningskurser i djupintervjuer. De hade matlagning och användningen av supporttjänster i detalj och återberättade steg för steg, ”från den första tanken att laga något, fram till den möjliga matposten på Instagram,” sade Buggert.

2019 Katharina Ernst
Katharina Ernst är UX-forskare på Chefkoch GmbH (Bild: Chef)

”Dessutom har vi identifierat olika situationella behov längs Koch Journey, undersökt exakt vilka rationella och emotionella förare som är på jobbet, vilka lösningar som används, hur nöjda användarna är, vilka bearbetar användningssituationerna och vilken potential kocken har Plattform i olika användningsmoment. ”

display

Mer om: Magin i psykologi i matbutiker

Utöver målgrupper och Co.

”Vårt mål var att förstå situationens motivation för användning, den psykologiska funktionen för de olika applikationerna vid användningstillfället,” säger Buggert. Syftet med företaget var att presentera helt och hållet vad kocken letar efter ur användarens perspektiv.

”I det första steget ville vi först få en översikt över motiv för användning och validera våra egna tidigare antaganden,” säger hon. Totalt 21 användarmotiv identifierades, vilket medför mycket potential. ”I ett andra steg kvantifierade vi dessa 21 motiv för att se vilka motiv som är viktigast för användare att använda kocken och identifierade de motiv vi kommer att fokusera på i produktutvecklingen i framtiden, och vem vi är ännu mer prioritera. ”

Sebastian Buggert Rheingold Institute
Sebastian Buggert är psykolog och styrelseledamot på Rheingold (Bild: Rheingold)

Enligt Buggert var det viktigt i studien att tydligt gå utöver övervägandet av sociodemografiska målgrupper eller bara användningsdata. Istället bör identifieringen av motiven i konkreta användningsmoment och kartläggningen av dessa motiv, den så kallade behovskartläggningen, utgöra grunden för produktutveckling och marknadsföring.

Ett värdefullt verktyg för produkt och marknadsföring

Målet för kocken var att ha en databas med kvalitativa användarinsikter som kan användas för att vägleda varje beslut inom produktutveckling. Med framgång: bakom varje Insight, som utarbetades i studien, lägger du mycket information – ”typiska beteenden, önskade mål på en social och emotionell nivå, med stöd av ursprungliga citat, och så vidare”.

Ett projekt där studien redan har spelat en viktig roll är appen ”Chef SmartList”, som lanserades i april – en digital inköpslista, i vilken utvecklingen av de kvalitativa resultaten från studien massivt införlivades. Eftersom endast för den till synes uppenbara matlagningscykelfasen ”anskaffa ingredienser” har tre olika motiv identifierats, som har klargjort var potentialen för förbättring ligger vilande för användaren.

Till exempel, på grund av temat ”shoppingplan, att glömma ingenting”, har olika typer av planerare identifierats, från pragmatiska shoppare som bara skriver ner de viktigaste sakerna till noggranna planerare som fakturerar kvantitet och detaljer för varje ingrediens. ”Vi inkluderade det i appen, där du nu valfritt kan lägga till olika funktioner i artiklarna, till exempel märke, storlek eller fettinnehåll.”

Men inte bara i produktutvecklingen används resultaten, även i marknadsföringen, de kom in. ”Det är viktigt för oss att marknadsföring inte fokuserar på funktioner utan på det mervärde som vi vill ge användaren,” förklarar Katharina Ernst. ”Så för nya funktioner kommunicerar vi de fördelar de ger, vilket i sin tur är baserat på den insikt vi har om användaren, och eftersom vi vet vad mervärde betyder för användaren kan vi kommunicera det mervärdet.”

Mer om detta ämne: Vad gör en produktdirektör?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *